Patrioti Města Náchoda


Ing. Iva Cvetanova

Patrioti byli u toho, když se před 8 lety Náchod rozjel správným směrem. Když dostanu vaši důvěru, budu maximálně nápomocna, aby si tento směr udržel.

Ing. Iva Cvetanova, zahradní architekt

 

Úvod

Vážení náchodští občané,
blíží se opět možnost ovlivnit směřování a rozvoj našeho města.
Dejme si šanci.
Jsme před novou, důležitou volbou pro naše město a nejen pro něj. Po mnoha promarněných letech se konečně změnili majitelé dnes již zchátralých běloveských lázní a mají zájem o jejich obnovu.
Spolupráce s městem, radou i zastupiteli bude klíčová, a protože jsme před volbami do obecních zastupitelstev je jenom na nás koho do nich pošleme.
Náchod jako lázeňské město má stoletou tradici, přerušenou pouze spekulativními zájmy minulých majitelů a je tedy na nás, zda na tuto tradici navážeme či nikoliv.
Před několika lety, právě s úmyslem obnovit lázně, vznikla skupina nadšenců a do voleb šli pod názvem Patrioti města Náchoda. A protože se rýsuje reálná možnost obnovy lázní, jdou do nich znovu. Všechny pokusy tomu zabránit, například udělat z dvěstě let léčivé vody, vodu smrtelně jedovatou, zaplaťpánbůh selhaly a máme tedy možnost v souvislosti s obnovou lázní, využít potenciálu tohoto regionu. Mám na mysli rozvoj turistiky.
Všemi směry od Náchoda je něco zajímavého. Například zámek Nové Město, Ratibořice, přehrada Rozkoš, pevnost Dobrošov, ZOO Dvůr Králové, polské pohraničí a jeho zajímavosti, dostupná vzdálenost do skal Teplicko-adršpašských, či Broumovských a nebo Orlické hory… Já myslím, že mnohého z vás napadnou další místa stojící za návštěvu. Nejen tedy návštěvníci lázní, ale i jejich rodiny i hosté budou mít důvod k nám přijet a třeba i déle zůstat a s tím vzniknou i další možnosti pro podnikání našich občanů. To jenom v krátkosti několik nápadů, o něž je možné buď přijít, nebo je využít. Je to běh na dlouhou trať a jedno volební období asi nebude stačit, ale nevyběhnout by byla veliká škoda.
A protože budeme vybírat nové zastupitele, doufám, že vyberete takové, kteří mají alespoň trochu podobnou vizi té, kterou jsem tady nastínil.
Patriot Libor Fiedler


 

Volební program 2018

INVESTICE

Vytvoření klidové zóny - promenády podél celého toku řeky Metuje od Bělovse až po Staré Město, včetně doplnění cyklostezek

Využití areálu bývalé Tepny – po široké veřejné diskuzi vypsat architektonickou soutěž a zpracovat regulační plán. Tento prostor by měl vyřešit parkovací problém v celém centru Náchoda. Jako jedna z alternativ připadá v úvahu multifunkční hala s přilehlým parkem a prostorem pro pořádání farmářských trhů. Součástí parku může být vodní plocha s využitím Radechovky, jejíž tok je uvězněn v podzemním potrubí napříč Plhovem.

Obnova zámeckého kopce

Rekonstrukce koupaliště-instalace nerezových van

Dokončení sociálního a sportovního zázemí stadionu na Hamrech

Dořešit ukončení Karlova náměstí v návaznosti na areál Tepny - komunikace atd.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zvýšená péče o zeleň, květinové záhony a mobilní zeleň převážně v centru města

Revitalizace některých parků, realizace nové zeleně dle již připravených projektů, jako je zahrada okolo ZŠ TGM, atraktivní dětské hřiště v nevyužitém údolí na Brance

Citlivě přistupovat ke stávající zeleni, neodstraňovat hodnotnou zeleň na úkor betonu

Rekonstrukce sběrného dvora - zlepšení a zkulturnění třídění odpadů včetně bezobslužného provozu ukládání základních odpadů mimo provozní dobu

BEZPEČNOST

Větší aktivita Městské policie

Vrátit Městské policii původní účel-dohled nad veřejným pořádkem, kontrolní činnost na rizikových místech

V ranních hodinách u přechodů u škol by mohli nahradit MP důchodci či nezaměstnaní

Vyřešit provoz motorových vozidel na pěší zóně

Řešit bezpečnost dopravy na vjezdu do Náchoda od Vysokova

PODPORA PODNIKÁNÍ

Podpora drobných podnikatelů, obchodníků - komunikace s nimi- zajišťují živé centrum našeho města

Městský úřad by podnikatelům měl vyjít vstříc, pomoci a neškodit

SPORT

Podpora výkonnostních sportů reprezentující Město Náchod

Podpora sportu se zaměřením na děti a mládež

Vyřešit odměny sportovním trenérům mládeže

Zlepšit značení vycházkových tras v okolí našeho města

Pomoci majiteli (TJ Náchod) vyřešit dlouhodobé nedůstojné podmínky házenkářské haly (Plechovky)

KULTURA

Zvýšení počtu a podpora kulturních akcí

Podpoříme výstavbu divadla pro loutkovou scénu s víceúčelovým sálem pro menší akce

Podpořit každou aktivitu spojenou s obnovou přírodního divadla na zámku

Náchodské pouti vrátit její dobré jméno

Pořádání zajímavých výstav, přilákat do Náchoda putovní výstavy

I nadále investovat do našeho kulturní stánku (Beránku) a udržovat ho náležitém stavu.

DOPRAVA

Podpora výstavby obchvatu - přímá komunikace s občany při výkupu pozemků

Řešit komplexně parkování v Náchodě - využití širokých chodníků, parkování u nádraží, ve spolupráci s velkými zaměstnavateli řešit parkování jejich zaměstnanců

Posílení městské hromadné dopravy do příměstských částí

Zvýšení frekvence údržby místních komunikací v okrajových částech města

Propojení SUN se Starým Městem (chodník), hlavně pro děti, které chodí do školy.

SOCIÁLNÍ OBLAST A ŠKOLSTVÍ

Vytvořit ve městě atraktivní podmínky pro mladé lidi, aby spojili svůj život s Náchodem

Zlepšení prostředí v Harmonii I.a II.

Zdravotnictví- podpora vzniku lékařských ordinací, tím řešit situaci lidí, kteří nemají svého lékaře

Školství- jsme pro hospodárné využití budov našich základních škol


Zapojte se

Náš program je otevřený a můžete se do jeho tvorby zapojit i Vy. Všechny Vaše nápady, návrhy a připomínky se budeme snažit zapracovat do našeho programu a realizovat. Vždyť kdo ví o všech kladech i záporech našeho města více, než my všichni občané Náchoda.Tvořte program s námi


Kandidátní listina pro volby 2018

foto 1

Ing. Tomáš Šubert

projektant

foto 2

Ing. Iva Cvetanova

zahradní architekt

foto 3

Ing. Robert Patzelt

manažer dopravy CDS


foto 4

Jiří Maršík

ředitel technických služeb

foto 5

Ing. Milan Vik

ředitel SAVATRADE, jednatel FK Náchod

foto 6

Judita Koubková

zdravotní sestra


foto 7

Mgr. Michal Malý

kriminalista, komisař SKPV

foto 8

Ing. René Hubka

projektant

foto 9

Milan Nosek

manager obchodu


foto 10

MUDr. Tomáš Žďárský

zubní lékař

foto 11

Jan Žák

manažer Elektroin

foto 12

Vladimír Helta

truhlářství Heltakoop


foto 13

Mgr. Jiří Dobýval

advokátní koncipient

foto 14

Ing. Boris Oláh

manažer dopravy CDS

foto 15

MUDr. Pavel Koubek

lékař, rentgenolog


foto 16

Martin Malý

IT programátor

foto 17

Jakub Nosek

olympionik, reprezentant ČR

foto 18

Pavel Tham

dopravní technik


foto 19

Petr Matoulek

podnikatel ve stavebnictví

foto 20

Michal Květoň

energetik Technických služeb

foto 21

Jaroslav Panenka

trenér fotbalu ČMFS


foto 22

Milan Samek

energetik, důchodce

foto 23

MUDr. Petr Lochman

lékař, chirurg

foto 24

Zdeněk Philipp

podnikatel Trávníky Philipp


foto 25

Libor Fiedler

správce ZUŠ, muzikant

foto 26

Josef Herman

důchodce

foto 27

Ivan Poprašič

manažer obchodu


foto

Patrioti města Náchoda jsou sdružením Patriotů a nezávislých kandidátů.

Kontakt

e-mail: patrioti.nachod@email.cz

Tomáš Šubert /Patrioti/

e-mail: tomas.subert@seznam.cz
telefon: 603 814 115

Iva Cvetanova /Svobodní/

e-mail: cvetanova@keramikat.cz


Patrioti